Dataroom

Een dataroom wordt wel gebruikt in situaties waar het financiŽle belang groot is of in situaties waar meerdere kopers een bieding op de onderneming kunnen doen. De informatievoorziening is sterk gereguleerd. Dit vraagt om strakke naleving van de procedures om ervoor te zorgen dat alle informatie wordt onderzocht en vastgelegd. Op deze wijze wordt voorkomen dat er achteraf geen beroep meer kan worden gedaan op mogelijke garanties. Vaak blijkt dat de informatie in een dataroom ontoereikend is voor de koper. Deskundige begeleiding bij het opnemen van informatie of het opvragen van informatie is dan ook aan te raden.

Garantie

Een verklaring van verkoper waarin wordt gegarandeerd dat het beschreven feit of de beschreven omstandigheid juist is. Is dit niet het geval kan dan de koper een claim indienen en schadevergoeding vorderen bij de verkoper. Normaal gesproken zijn garanties beperkt in looptijd en gelimiteerd qua bedrag. Garanties worden meestal opgenomen indien onzekerheden bestaan in de over te nemen onderneming.

Mededelingsplicht

De plicht van een verkoper om de koper op de hoogte te brengen van zaken die voor een koper van belang (kunnen) zijn voor het aangaan van de overeenkomst. Normaliter weegt de mededelingsplicht van een verkoper zwaarder dan de onderzoeksplicht van een koper. Een verkoper kan zich daarom in principe niet verweren tegen een claim die koper onder de garanties heeft ingediend met het verweer dat koper hier maar onderzoek naar had moeten doen.

Onderzoekspunten

Onderzoeksplicht

De plicht van een koper om onderzoek te doen naar het te kopen bedrijf, het 'due diligence' onderzoek. Hoever deze onderzoeksplicht van koper reikt , hangt af van verschillende omstandigheden, waaronder de deskundigheid van de koper, of de koper zich laat bijstaan door adviseurs, het belang van de transactie e.d. Indien een koper geen onderzoek uitvoert in de mate zoals die van hem verwacht mag worden, zal de koper mogelijk geen beroep op de garanties kunnen doen.

Vrijwaring

Een specifiek feit of een specifieke omstandigheid waarvan nu al bekend is dat hieruit schade zal voortvloeien en waarbij partijen zijn overeengekomen dat dit risico voor de verkoper is. Vrijwaringen worden meestal in het koopcontract opgenomen naar aanleiding van feiten die boven water zijn gekomen tijdens het boekenonderzoek. De aansprakelijkheid van de verkoper onder een vrijwaring is over het algemeen niet beperkt in tijd en niet beperkt tot een maximum bedrag.

Foto bij het onderwerp Curriculum Vitea

Curriculum Vitae Frits Gielens

Frits Gielens (1974) heeft de NIvRA opleiding tot Registeraccountant gevolgd. Frits is vanaf van 1992 tot 2005 werkzaam geweest in de accountancy, waarvan de laatste 7 jaar als senior manager in de due diligence praktijk van BDO. Sinds 2006 is Frits zelfstandig werkzaam.

Gedurende al deze jaren heeft Frits vele bedrijven van binnen gezien. Niet alleen als controlerend accountant, maar ook door het leveren van tijdelijke bijstand op het gebied van administratie of in een verkoopproces. De due diligence werkzaamheden, veelal kortere projecten, brengen met zich mee dat Frits snel inzicht heeft in een bedrijf. In zijn functie als senior manager was Frits verantwoordelijk voor het financiŽle due diligence onderzoek en het coŲrdineren van de overige specialisten, zoals juristen, personeeldeskundigen en fiscalisten.

Sinds 2006 heeft Frits op interimbasis diverse opdrachten uitgevoerd, zoals bijstand in audits bij een Big-4 kantoor, het opzetten van een Internal Control Network bij een Energieleverancier, het begeleiden van een aantal verzekeringsmaatschappijen bij het opstellen van de jaarrekening en verzekeringsstaten en het inrichten van de compliance functie, business controller bij een zelfstandig bestuursorgaan (verantwoordelijk voor het financieel adviseren van het management en het begeleiden van financiŽle aspecten van een reorganisatie), parttime controller van een aantal MKB-bedrijven en implementatie van een nieuwe landelijke projectadministratie .

Het uitgebreide en actuele CV vind u op linkedIn.