Dataroom

Een dataroom wordt wel gebruikt in situaties waar het financiŽle belang groot is of in situaties waar meerdere kopers een bieding op de onderneming kunnen doen. De informatievoorziening is sterk gereguleerd. Dit vraagt om strakke naleving van de procedures om ervoor te zorgen dat alle informatie wordt onderzocht en vastgelegd. Op deze wijze wordt voorkomen dat er achteraf geen beroep meer kan worden gedaan op mogelijke garanties. Vaak blijkt dat de informatie in een dataroom ontoereikend is voor de koper. Deskundige begeleiding bij het opnemen van informatie of het opvragen van informatie is dan ook aan te raden.

Garantie

Een verklaring van verkoper waarin wordt gegarandeerd dat het beschreven feit of de beschreven omstandigheid juist is. Is dit niet het geval kan dan de koper een claim indienen en schadevergoeding vorderen bij de verkoper. Normaal gesproken zijn garanties beperkt in looptijd en gelimiteerd qua bedrag. Garanties worden meestal opgenomen indien onzekerheden bestaan in de over te nemen onderneming.

Mededelingsplicht

De plicht van een verkoper om de koper op de hoogte te brengen van zaken die voor een koper van belang (kunnen) zijn voor het aangaan van de overeenkomst. Normaliter weegt de mededelingsplicht van een verkoper zwaarder dan de onderzoeksplicht van een koper. Een verkoper kan zich daarom in principe niet verweren tegen een claim die koper onder de garanties heeft ingediend met het verweer dat koper hier maar onderzoek naar had moeten doen.

Onderzoekspunten

Onderzoeksplicht

De plicht van een koper om onderzoek te doen naar het te kopen bedrijf, het 'due diligence' onderzoek. Hoever deze onderzoeksplicht van koper reikt , hangt af van verschillende omstandigheden, waaronder de deskundigheid van de koper, of de koper zich laat bijstaan door adviseurs, het belang van de transactie e.d. Indien een koper geen onderzoek uitvoert in de mate zoals die van hem verwacht mag worden, zal de koper mogelijk geen beroep op de garanties kunnen doen.

Vrijwaring

Een specifiek feit of een specifieke omstandigheid waarvan nu al bekend is dat hieruit schade zal voortvloeien en waarbij partijen zijn overeengekomen dat dit risico voor de verkoper is. Vrijwaringen worden meestal in het koopcontract opgenomen naar aanleiding van feiten die boven water zijn gekomen tijdens het boekenonderzoek. De aansprakelijkheid van de verkoper onder een vrijwaring is over het algemeen niet beperkt in tijd en niet beperkt tot een maximum bedrag.

Foto bij het onderwerp Due Diligence

Rapport

Het uiteindelijke product van een due diligence onderzoek is normaliter een rapport van bevindingen met daarin aandachtspunten die in het kader van de transactie van belang zijn. Ook is het mogelijk om mondeling te rapporteren in het geval u dat efficiŽnter vindt.

Het rapport is in feite een foto van de onderneming. Het geeft inzicht in de risicoís en de kansen. Behandeld worden bijvoorbeeld balansontwikkelingen, winst- en verliesrekening, prognoses, commerciŽle aspecten en de interne controle maatregelen.

Afhankelijk van uw wensen wordt het rapport uitgebreid of beknopt. Zo heeft een geldverstrekker vaak behoeAfhankelijk van uw wensen wordt het rapport uitgebreid of beknopt. Zo heeft een geldverstrekker vaak behoefte aan een meer uitgebreid rapport, terwijl een management-buy-out kandidaat aan een beknopte weergave van de risicoís voldoende heeft.

Het doel van GiFex is om een hoge toegevoegde waarde te leveren. Niet alleen de feiten, maar ook een duidelijk advies. De rapporten gaan dan ook verder dan een Ďuitgebreide jaarrekeningí. Belangrijk is dat alle waardecreŽrende en waardevernietigende factoren van de onderneming aan bod komen. In de samenvatting van het raport worden onderhandelingspunten, garanties/vrijwaringen en post-closing acties opgenomen. Op deze wijze kunt u bij wijze van spreken met het rapport in de hand aan de onderhandelingstafel plaats nemen.

Om volstrekt onafhankelijk te kunnen blijven voert GiFex overigens geen onderhandelingen en voert geen waardebepalingen uit. Daarvoor werken wij samen met kleine en enthousiaste corporate financekantoren.