Dataroom

Een dataroom wordt wel gebruikt in situaties waar het financiŽle belang groot is of in situaties waar meerdere kopers een bieding op de onderneming kunnen doen. De informatievoorziening is sterk gereguleerd. Dit vraagt om strakke naleving van de procedures om ervoor te zorgen dat alle informatie wordt onderzocht en vastgelegd. Op deze wijze wordt voorkomen dat er achteraf geen beroep meer kan worden gedaan op mogelijke garanties. Vaak blijkt dat de informatie in een dataroom ontoereikend is voor de koper. Deskundige begeleiding bij het opnemen van informatie of het opvragen van informatie is dan ook aan te raden.

Garantie

Een verklaring van verkoper waarin wordt gegarandeerd dat het beschreven feit of de beschreven omstandigheid juist is. Is dit niet het geval kan dan de koper een claim indienen en schadevergoeding vorderen bij de verkoper. Normaal gesproken zijn garanties beperkt in looptijd en gelimiteerd qua bedrag. Garanties worden meestal opgenomen indien onzekerheden bestaan in de over te nemen onderneming.

Mededelingsplicht

De plicht van een verkoper om de koper op de hoogte te brengen van zaken die voor een koper van belang (kunnen) zijn voor het aangaan van de overeenkomst. Normaliter weegt de mededelingsplicht van een verkoper zwaarder dan de onderzoeksplicht van een koper. Een verkoper kan zich daarom in principe niet verweren tegen een claim die koper onder de garanties heeft ingediend met het verweer dat koper hier maar onderzoek naar had moeten doen.

Onderzoekspunten

Onderzoeksplicht

De plicht van een koper om onderzoek te doen naar het te kopen bedrijf, het 'due diligence' onderzoek. Hoever deze onderzoeksplicht van koper reikt , hangt af van verschillende omstandigheden, waaronder de deskundigheid van de koper, of de koper zich laat bijstaan door adviseurs, het belang van de transactie e.d. Indien een koper geen onderzoek uitvoert in de mate zoals die van hem verwacht mag worden, zal de koper mogelijk geen beroep op de garanties kunnen doen.

Vrijwaring

Een specifiek feit of een specifieke omstandigheid waarvan nu al bekend is dat hieruit schade zal voortvloeien en waarbij partijen zijn overeengekomen dat dit risico voor de verkoper is. Vrijwaringen worden meestal in het koopcontract opgenomen naar aanleiding van feiten die boven water zijn gekomen tijdens het boekenonderzoek. De aansprakelijkheid van de verkoper onder een vrijwaring is over het algemeen niet beperkt in tijd en niet beperkt tot een maximum bedrag.

Foto bij het onderwerp Verkoopbegeleiding

Samenstellen of beoordelen dataroom

Indien u de informatie die u aan de kandidaatkoper wilt verstrekken in de greep wilt houden, is het verstandig om een dataroom in te richten.

De dataroom bevat alle informatie die een koper nodig heeft. In de praktijk is dit echter vaak niet het geval. De meeste datarooms missen essentiŽle informatie of zijn slecht toegankelijk. U zult begrijpen dat dit frustrerend en kostenverhogend werkt voor zowel koper als verkoper.

Door de ervaring van GiFex met het uitvoeren en coŲrdineren van due diligence onderzoeken weten wij als geen ander welke informatie in de dataroom aanwezig moet zijn om zowel koper als verkoper tevreden te houden. Uiteraard is het verstandig om terughoudendheid te betrachten met het verstrekken van gevoelige bedrijfsinformatie in het geval een transactie nog niet rond is. Maar sommige informatie is al in een vroeg stadium van belang en zal dan ook door de koper in de dataroom alsnog opgevraagd worden.

Door de dataroom te laten samenstellen door GiFex voorkomt u onnodige vragen tijdens de due diligence. Tevens zullen wij bij het samenstellen al een analyse op hoofdlijnen uitvoeren van de informatie die opgenomen wordt waarbij ondermeer de consistentie (onderling en met het informatiememorandum) wordt beoordeeld.

Tijdens het due diligence onderzoek kan GiFex fungeren als eerste aanspreekpunt voor vragen en in overleg met uw organisatie de vragen zo efficiŽnt en goed mogelijk beantwoorden. Ook zorgt GiFex voor een goede vastlegging van de verstrekte informatie, zodat de koper achteraf geen aanspraak kan maken op garanties waarvan de inbreuk al uit de dataroomstukken was te halen.