Dataroom

Een dataroom wordt wel gebruikt in situaties waar het financiŽle belang groot is of in situaties waar meerdere kopers een bieding op de onderneming kunnen doen. De informatievoorziening is sterk gereguleerd. Dit vraagt om strakke naleving van de procedures om ervoor te zorgen dat alle informatie wordt onderzocht en vastgelegd. Op deze wijze wordt voorkomen dat er achteraf geen beroep meer kan worden gedaan op mogelijke garanties. Vaak blijkt dat de informatie in een dataroom ontoereikend is voor de koper. Deskundige begeleiding bij het opnemen van informatie of het opvragen van informatie is dan ook aan te raden.

Garantie

Een verklaring van verkoper waarin wordt gegarandeerd dat het beschreven feit of de beschreven omstandigheid juist is. Is dit niet het geval kan dan de koper een claim indienen en schadevergoeding vorderen bij de verkoper. Normaal gesproken zijn garanties beperkt in looptijd en gelimiteerd qua bedrag. Garanties worden meestal opgenomen indien onzekerheden bestaan in de over te nemen onderneming.

Mededelingsplicht

De plicht van een verkoper om de koper op de hoogte te brengen van zaken die voor een koper van belang (kunnen) zijn voor het aangaan van de overeenkomst. Normaliter weegt de mededelingsplicht van een verkoper zwaarder dan de onderzoeksplicht van een koper. Een verkoper kan zich daarom in principe niet verweren tegen een claim die koper onder de garanties heeft ingediend met het verweer dat koper hier maar onderzoek naar had moeten doen.

Onderzoekspunten

Onderzoeksplicht

De plicht van een koper om onderzoek te doen naar het te kopen bedrijf, het 'due diligence' onderzoek. Hoever deze onderzoeksplicht van koper reikt , hangt af van verschillende omstandigheden, waaronder de deskundigheid van de koper, of de koper zich laat bijstaan door adviseurs, het belang van de transactie e.d. Indien een koper geen onderzoek uitvoert in de mate zoals die van hem verwacht mag worden, zal de koper mogelijk geen beroep op de garanties kunnen doen.

Vrijwaring

Een specifiek feit of een specifieke omstandigheid waarvan nu al bekend is dat hieruit schade zal voortvloeien en waarbij partijen zijn overeengekomen dat dit risico voor de verkoper is. Vrijwaringen worden meestal in het koopcontract opgenomen naar aanleiding van feiten die boven water zijn gekomen tijdens het boekenonderzoek. De aansprakelijkheid van de verkoper onder een vrijwaring is over het algemeen niet beperkt in tijd en niet beperkt tot een maximum bedrag.

Foto bij het onderwerp Verkoopbegeleiding

Ad-interim verkoopklaar maken van uw bedrijf

Wanneer u uw huis verkoopt, zorgt u dat huis en tuin er piekfijn uitziet. Als u uw auto verkoopt, wast u hem eerst. Waarom zou u bij de verkoop van uw bedrijf dan niet de tijd nemen de organisatie te stroomlijnen en zo de opbrengst te maximaliseren?

Niets is zo frustrerend als een tegenvallende verkoopopbrengst omdat de koper van mening is dat er sprake is van achterstallig onderhoud aan uw organisatie.

Frits Gielens kan u op interim basis helpen uw onderneming voor verkoop klaar te maken. Daartoe wordt allereerst een quick-scan uitgevoerd op uw onderneming. Met deze quick-scan wordt de aantrekkelijkheid van de onderneming voor derden geanalyseerd.

Vervolgens is het zaak om de organisatie te verbeteren en zo transparant mogelijk te maken. Een transparante onderneming geeft nu eenmaal meer vertrouwen. Zaken die veel ergernis en wantrouwen oproepen bij een koper, en dus een negatief effect hebben op de koopprijs zijn bijvoorbeeld:

Al deze punten zijn oplosbaar, maar kosten tijd. Tijd heeft u niet op het moment dat de due diligence namens de koper begint. Het is dus zaak om ruim op tijd te beginnen uw organisatie op te schonen om op deze wijze uw opbrengst te maximaliseren.

Frits Gielens begeleidt u op interim basis bij het opschonen van uw bedrijf. Dat kan op verschillende manieren, zoals bijvoorbeeld als interim-directeur of projectmanager -parttime of fulltime- . Ook een begeleidende rol op afroepbasis als extern adviseur is natuurlijk mogelijk.